Aktivitetskalender

#41bc2d

Mølleaaens Folkedansere

Sæson 2018/19

 

 

2018

 

 

Dansesæson 2018/19 starter

 

06. september

Dans

 

20. september

Dans

 

04. oktober

Dans

 

25. oktober

Dans

 

01. november

Dans

 

15. november

Medlemsfest på Ny Lyngbygård kl. 18-23

 

24. november

Dans

 

29. november

Juleafslutning

 

13. december

 

2019

 

 

Dans

 

10. januar

Dans

 

24. januar

Medlemsarrangement/fest på

Ny Lyngbygård kl. 18-23

 

26. januar

Dans

 

07. februar

Dans

 

21. februar

Generaforsamling på Ny Lyngbygård kl. 20

 

28. februar

Dans

 

07. marts

Dans

 

21. marts

Dans

 

04. april

Dans

 

11. april

Dansesæson 2018/19 slutter

 

25. april

Afslutningsfest på Ny Lyngbygård kl. 18-23

 

27. april

Medlemsarrangement

 

? maj

Copyright © moelleaaens-folkedansere.dk