Kontingent

Kontingent sæson 2021 - 2022


Kontingent til Mølleaaens Folkedansere
betales 1. oktober.

Voksne

700 kr                 

Folkepensionister

400 kr.              

Unge under 18 år

350 kr.

Unge under 14 år

250 kr.

Passive medlemmer

250 kr.